شابک

هر کتاب جدیدتر شابک نام شماره منحصر به فرد است. این رقم 10 و یا 13. برای این کتاب جستجو شماره (فقط ارقام و شاید حرف "X"، بدون فاصله و یا خط تیره) را در قسمت جستجو وارد کنید.

بر اساس شابک کسب اطلاعات بیشتر می توان در یافت می شود ویکی پدیا.