جستجو کتاب (نام دیگر DieBuchSuche) - موتور جستجو برای کتاب های تمام.
ما در بیش از 100 مغازه ها برای شما بهترین پیشنهاد - لطفا صبر کنید به…
- به کشتی ايران (جمهوری اسلامی) (تغییر به GBR, USA, EGY, SAU, JOR, ARE, KWT, QAT, DEU)
ایجاد از پیش تعیین شده

تمام کتاب های 9788859125259 - مقایسه هر پیشنهاد

ورود بایگانی:

Gargal (?)

تحویل از: ایتالیاکتاب جدید
ISBN:

9788859125259 (?) یا 8859125251

, در ایتالیا, Aletti Editore, جدید
Gargal, edito da Aletti Editore. Il titolo dell'opera, Gargal, implica un viatico romantico, simbolico ed evocativo: il nome di un vento che trasporti questi componimenti in fuga, verso altri territori, altre culture, lettori, autori. All'interno di Gargal (Questo vento di nord-est che soffia attraverso la Provenza, Costa Azzurra, e la Corsica. Si tratta di un vento freddo e secco in Provenza e in Corsica. Può anche portare a gelate primaverili. Al contrario, nel Mar Mediterraneo, causa la pioggia - o neve durante l'inverno con ondate di freddo), si susseguono, in ordine alfabetico: Andrea Costantin con La principessa del cielo Laura Domenichelli con Con la mente nel cuore Giovanni Maria Eletto con Quaderno blu Luca Otella con Sinfonie d'un uomo Catia Pugliese con Luci ed ombre Marco Romano con Specchi di lago. (tratto dalla prefazione di Giuseppe Aletti)
بیشتر…
رده: Media / Libri/Letterature / poesia
داده ها از 2017/02/20 16:41h
ISBN (جایگزین نمادگذاری): 88-591-2525-1, 978-88-591-2525-9
ورود بایگانی:

Gargal (?)

تحویل از: ایتالیا
ISBN:

9788859125259 (?) یا 8859125251

, در ایتالیا
رده: Libri
داده ها از 2017/02/20 16:41h
ISBN (جایگزین نمادگذاری): 88-591-2525-1, 978-88-591-2525-9

9788859125259

پیدا کردن تمام کتاب های موجود برای شماره شابک 9788859125259 مقایسه قیمت سریع و به راحتی و بلافاصله سفارش.

همه از پیشنهادات موجود "og_title" پیدا کردن در جستجو کتاب (aka DieBuchSuche).

gangbang story kavallerieschule hannover