جستجو کتاب (نام دیگر DieBuchSuche) - موتور جستجو برای کتاب های تمام.
ما در بیش از 100 مغازه ها برای شما بهترین پیشنهاد - لطفا صبر کنید به…
- به کشتی ايران (جمهوری اسلامی) (تغییر به GBR, USA, EGY, SAU, JOR, ARE, KWT, QAT, DEU)
ایجاد از پیش تعیین شده

تمام کتاب های 9788859125013 - مقایسه هر پیشنهاد

ورود بایگانی:
9788859125013 - Quel gioco d'azzardo chiamato «Giustizia» - کتاب

Quel gioco d'azzardo chiamato «Giustizia» (?)

تحویل از: ایتالیا
ISBN:

9788859125013 (?) یا 8859125014

, در ایتالیا
رده: Libri
داده ها از 2017/03/01 00:14h
ISBN (جایگزین نمادگذاری): 88-591-2501-4, 978-88-591-2501-3
ورود بایگانی:
9788859125013 - Maria Carmela Di Filippo: Quel gioco d'azzardo chiamato "Giustizia - کتاب

(?):

Quel gioco d'azzardo chiamato "Giustizia (2015) (?)

تحویل از: آلمانکتاب جدیدکتاب, کتاب الکترونیکی, کتاب های دیجیتالمحصول دیجیتال دانلود
ISBN:

9788859125013 (?) یا 8859125014

, زبان ناشناخته, Aletti Editore, Aletti Editore, Aletti Editore, جدید, کتاب, دانلود دیجیتال
…La Giustizia è solo e semplicemente un gioco d'azzardo … un terno al lotto! Nel gioco d'azzardo vince solo chi può rischiare. La Giustizia è come il poker, rilancia chi può perdere, non necessariamente chi ha buone carte, vince chi bluffa. Questo romanzo che si dipana seguendo due filoni narrativi che si intrecciano, la vita della protagonista e l'evolversi di una causa civile, racconta con ironia, sarcasmo e struggente malinconia come una vicenda dalla sconcertante banalità possa trasformarsi in un incubo. Come la dignità di cittadino possa essere calpestata, come delle vite possano essere stravolte quando, ricorrendo alla Giustizia per avere ragione di torti subiti, la "giustizia" viene negata da uomini a cui mancano quelle virtù fondamentali che dovrebbe avere chi esercita una funzione così delicata: la consapevolezza e la "pietas". Sullo sfondo un Paese malato che ha perso il senso della convivenza civile e dove la gestione "mafiosa" del potere permea la società anche negli aspetti più quotidiani. Un Paese in cui l'egoismo e la rassegnazione hanno rubato prepotentemente il posto alla solidarietà e all'impegno civile. Un pesante atto di accusa contro il sistema giudiziario ormai allo sfascio fra lungaggini e impunità.
بیشتر…
واژه هاي كليدي: Quel gioco d'azzardo chiamato "Giustizia" Maria Carmela Di Filippo Fiction & Literature 9788859125013
داده ها از 2017/03/01 00:14h
ISBN (جایگزین نمادگذاری): 88-591-2501-4, 978-88-591-2501-3
ورود بایگانی:
9788859125013 - Quel gioco d’azzardo chiamato “Giustizia” eBook - Maria Carmela Di Fi - کتاب

Quel gioco d’azzardo chiamato “Giustizia” eBook - Maria Carmela Di Fi (?)

تحویل از: ایتالیاکتاب جدیدکتاب, کتاب الکترونیکی, کتاب های دیجیتال
ISBN:

9788859125013 (?) یا 8859125014

, در ایتالیا, Aletti Editore, جدید, کتاب
Quel gioco d’azzardo chiamato “Giustizia”, libro di Maria Carmela Di Filippo, edito da Aletti Editore. …La Giustizia è solo e semplicemente un gioco d’azzardo … un terno al lotto! Nel gioco d’azzardo vince solo chi può rischiare. La Giustizia è come il poker, rilancia chi può perdere, non necessariamente chi ha buone carte, vince chi bluffa... Questo romanzo che si dipana seguendo due filoni narrativi che si intrecciano, la vita della protagonista e l’evolversi di una causa civile, racconta con ironia, sarcasmo e struggente malinconia come una vicenda dalla sconcertante banalità possa trasformarsi in un incubo. Come la dignità di cittadino possa essere calpestata, come delle vite possano essere stravolte quando, ricorrendo alla Giustizia per avere ragione di torti subiti, la “giustizia” viene negata da uomini a cui mancano quelle virtù fondamentali che dovrebbe avere chi esercita una funzione così delicata: la consapevolezza e la “pietas”. Sullo sfondo un Paese malato che ha perso il senso della convivenza civile e dove la gestione “mafiosa” del potere permea la società anche negli aspetti più quotidiani. Un Paese in cui l’egoismo e la rassegnazione hanno rubato prepotentemente il posto alla solidarietà e all’impegno civile. Un pesante atto di accusa contro il sistema giudiziario ormai allo sfascio fra lungaggini e impunità.
بیشتر…
رده: Media / eBook/Letterature / letteratura internazionale
داده ها از 2017/03/01 00:14h
ISBN (جایگزین نمادگذاری): 88-591-2501-4, 978-88-591-2501-3

9788859125013

پیدا کردن تمام کتاب های موجود برای شماره شابک 9788859125013 مقایسه قیمت سریع و به راحتی و بلافاصله سفارش.

لیست کتاب های موجود نادر کتاب استفاده می شود و کتاب دست دوم عنوان "Quel gioco d’azzardo chiamato “Giustizia” eBook - Fi" از Maria Carmela Di Filippo طور کامل ذکر شده است.

unterrichtsjournal albert e erklärt download