جستجو کتاب (نام دیگر DieBuchSuche) - موتور جستجو برای کتاب های تمام.
ما در بیش از 100 مغازه ها برای شما بهترین پیشنهاد - لطفا صبر کنید به…
- هزینه های حمل و نقل به ايران (جمهوری اسلامی) (تغییر به GBR, USA, EGY, SAU, JOR, ARE, KWT, QAT, DEU)
ایجاد از پیش تعیین شده

تمام کتاب های 1230000263740 - مقایسه هر پیشنهاد

ورود بایگانی:
1230000263740 - Agus Kurniawan: KnockoutJS Programming By Example - کتاب

(?):

KnockoutJS Programming By Example (2014) (?)

تحویل از: آلمانکتاب جدیدکتاب, کتاب الکترونیکی, کتاب های دیجیتالمحصول دیجیتال دانلود
EAN:

1230000263740 (?)

, زبان ناشناخته, PE Press, PE Press, PE Press, جدید, کتاب, دانلود دیجیتال
in-stock
This book is a practical guide to KnockoutJS programming and provides how to integrate with several web technology such as HTML5, Bootstrap CSS, RequireJS, PHP, ASP.NET MVC, Node. js and Socket. io. It describes all the elements of the KnockoutJS API and illustrates their use with code examples. The following is a list of highlight topics: * Preparing development environment * Model-View-ViewModel (MVVM) and Observables * Knockout Data Binding and Templates * Interacting with Server * Knockout Modular: KnockoutJS and RequireJS * Case study 1: Building web application with KnockoutJS, PHP and MySQL * Case study 2: Building web application with KnockoutJS, ASP.NET MVC and SQL Server * Case study 3: Building web application with KnockoutJS, Node. js, Express and MongoDB * Case study 4: Building web application with KnockoutJS, Node. js and Socket. io
رده: Programming Languages
واژه هاي كليدي: KnockoutJS Programming By Example Agus Kurniawan CGI, Java Script, Perl, VBScript Programming Languages 1230000263748
داده ها از 2015/06/11 14:33h

1230000263740

پیدا کردن تمام کتاب های موجود برای شماره شابک 1230000263740 مقایسه قیمت سریع و به راحتی و بلافاصله سفارش.

لیست کتاب های موجود نادر کتاب استفاده می شود و کتاب دست دوم عنوان "KnockoutJS Programming By Example" از Agus Kurniawan طور کامل ذکر شده است.

dirk k zimmermann sprechen schreiben mitreden free download